mandag, februar 01, 2010

DANSKE UNGE MÆND BEGÅR NÆSTEN UDELUKKENDE HJEMMERØVERIERNE, HÆVDER NYBEGYNDER PÅ JP


Informationerne bliver ringere og ringere og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece
Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2009.
Hjemmerøverierne steg sådan i antal i perioden 2006-2009: 16-23-56-mere end 100. Desværre findes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne, idet disse indgår skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)
Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt tror er repræsentativt, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne?
Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan omfatte hverken 2006, 2007 og tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Det er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.
Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.
Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:
Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.
Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende - det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel - måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden, eller de har læst derom i lokalbladene:
Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:
15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:
“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”
Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.
Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.
For ét år siden meldte vi:
Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres ordentligt.


Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side.
Og vi har nu set konkvenserne heraf.

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille ting er additionens og subtraktionens ukendte riger - vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 - men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an.
Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele passer ind i det gode selskabs smag, så fremt det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer.
Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, 'selskabets smag' om man vil, og formålet helliger midlet:
"Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne"
Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:
NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

tirsdag, januar 27, 2009

HJEMMERØVERIER - BL.A. UDFØRT AF DE STATSINVITEREDE PARTNERE I EU - SKAL OPREGNES SÆRSKILT OG BEKÆMPES NU


iod
Efterforskning er tilsynladende blevet til noget med at berolige de potentielle ofre for forbrydelser.
Om formålet er at få kriminaliteten til at glide mere gelinde, er svært at sige. Det er imidlertid resultatet, der opnås.
Repressiv Tolerance er nøgleordene i den bagved- og ovenoverliggende filosofi.
Men:

DET ER SKØNT SE HVOR

DE LEDENDE DUMMER SIG

GANG PÅ GANG


LÆS NU REFERAT AF INTERVIEW MED ANSVARLIG

"Når beroligelser aldrig har bund i realiteterne, bliver de til foruroligelser"


16. oktober 2007 i Berlingske Tidende:


"Selv om danskerne er blevet skræmt af sidste uges grove røverier i private hjem, tyder intet på, at den form for kriminalitet er på vej til at blive hverdagskost i Danmark. Det siger Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets NEC-afdeling, der nu vil give området særlig opmærksomhed.Det gør indtryk på os, at to familier i løbet af den seneste uge er blevet overfaldet hjemme hos dem selv – så voldsomt, at en 65-årig mand fra Smørum døde af det, mens en 35-årig mand fra København blev gennembanket for øjnene af sine gæster. Og hvis vi også husker den mand, der for nylig blev vækket af maskerede røvere og frarøvet 100.000 kroner og alle sine DVD-film, og det ældre ægtepar, der blev slået og sparket af fem hætteklædte mænd, der forsvandt med parrets penge og to biler, kan vi let få den tanke, at der bliver mange flere af den type røvere, og at vi er i farezonen derhjemme som aldrig før. Den tanke deler vicekriminalinspektør Ove Bundgaard Larsen fra Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, imidlertid ikke. Efter at have gransket politiets statistikker nøje fastslår han, at der i år har været mellem 20 og 22 af den type røverier i private hjem. Høj opklaringsprocent. »Antallet er ikke foruroligende, men vi har haft nogle røverier af en alvorlig karakter i sidste uge og endda et dødsfald, og derfor vil vi nu følge udviklingen ganske nøje i år og næste år. Umiddelbart ser der ud til at være en lille stigning, men jeg tror nu ikke, det er en udvikling, vi skal frygte,« siger Ove Bundgaard Larsen. Han tilføjer, at opklaringsprocenten i de omtalte sager tilmed er forholdsvis høj. »Den er i hvert fald over 50 procent. Hos Københavns Vestegns Politi har de opklaret samtlige de fem-seks-sager, de har haft.« Tallene for hjemmerøverier må i øvrigt pilles ud med »håndkraft«, fordi de ikke optræder særskilt i statistikkerne. De falder ind under kategorien »Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288«, hvor de kun udgør omkring en procent af denne kategori..."
----------------------------------------

Der er lissom lagt en klar tone af beroligelse over de overordnede politifolks attituder og udtryk. Politidirektør Hanne Bech Hansen i præcis det samme toneleje har vi været ved. Og vi fortsætter. Vær vis på det!Det kan være fordi andre skal sige, at med politikernes åbne grænser til det kriminelles paradis, så overskrides det som var, men som er fjernet, og de kriminelles paradis bliver til helvedet også for lovlydige borgere her.Jævnfør ovenstående artikeluddrag: 20-22 af den type røverier i private hjem, refereres Ove Bundgaard Larsen den 16. oktober 2007, og han udtrykker bl.a.:

"...tyder intet på, at den form for kriminalitet er på vej til at blive hverdagskost i Danmark..."


Berlingske Tidende den 2. oktober 2008: I år indtil videre 39 hjemmerøverier

Kendsgerningerne blev simpelthen listet op for 'den ansvarlige efterforsker' og for offentligheden i Berlingske Tidende af to kvikke journalister tæt på årsdagen for interviewet med 'den ansvarlige efterforsker' i Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC).

Det må være den simple logik, der er sat ud af kraft.

På : http://www.berlingske.dk/article/20081002/danmark/81002138/ kan du læse: "Antallet af hjemmerøverier er i kraftig stigning de seneste tre år. Tal fra rigspolitiet viser, at der 2006 skete 16 røverier i folks private hjem. I 2007 var tallet steget til 23 røverier. Med det seneste røveri, mod et ældre ægtepar i Galten, er man i år helt oppe på 39 tilfælde, hvor chokerede danskere bliver udsat for grove røverier i deres private hjem..."

Derefter kan du se kort beskrivelse af samtlige hjemmerøverier i 2008 indtil den 2. oktober listet behørigt op Af René Løkkegaard Jepsen & Jeppe Bangsgaard
VI ER MODSTANDSGRUPPE, DER ER MEGET IMOD DEN MANGLENDE INDSATS MOD HJEMMERØVERIER OG ÅRSAGERNE TIL SAMME, UANSET AT DE TILSYNELADENDE MEST UDFØRES AF VORE STATSINVITEREDE PARTNERE I EU. AT MYNDIGHEDERNE IKKE KAN OFRE EN NY HOVEDKATEGORI AF KRIMINELLE GERNINGER, SOM DET NATURLIGVIS FORDRES AF INDLYSENDE GRUNDE , OG SOM VI NETOP HAR VIST I DETTE INDLÆG, BETRAGTER VI SOM SKALTEN OG VALTEN MED BORGERNES REALE BEKYMRINGER. DE ANSVARLIGE OG VI SKAL KUNNE SE OMFANGET AF DENNE FORBRYDELSE OVER TIDEN. OG VI VIL SAMTIDIG NATUTRLIGVIS VIDE, HVILKE UDLÆNDINGEGRUPPER, DER SIGTES FOR AT UDFØRE DENNE FORBRYDELSE.HVOROM ALTING ER, DER SKAL SKE FORBEDRENDE ÆNDRINGER NU!

Danmark på vej mod anarki

16-23-39

Sonia


If your heart is filled use your brain

tirsdag, december 18, 2007

Kamuflage og dobbelt-kamuflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover


Det er efterhånden morsomt at læse Erik Bonnerups og Jan Plovsings redegørelser for kriminaliteten.Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration:
Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år, så vil kriminaliteten i alt vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet.

82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København i 2004 var ikke-vestliges kriminalitet (steget fra 59 pct. i 2002). Det er tragikomisk, at læse Rigsstatistiker Jan Plovsing angive voldsoverkriminaliteten til at blive (camouflage-beregnet) til mellem 1,4 og 1,8. Vi kom til 4,1 gange i 2002 og 11,7 gange i 2004 uden at tage højde for de naturaliserede medregnes under danskerne. Overkriminaliteten er selvfølgelig meget større end de officielt anførte 1,4-1,8, og det har vi redegjort korrekt for i deltaljer på sidste link i 2005. Jan Plovsings artikel i Berlingske Tidende fra 12. december 2004 genbruges naturligvis pligtskyldigst af Erik Bonnerup og Jesper Termansen i 2007 (se link nr. 2 nedenfor). Dengang var det noget vrøvl. Nu er den endnu mere vrøvl, fordi diskrepansen endog er vokset med indvandringen og naturalisationerne.

[Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den indtil 2007 flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige siden 2001.. Det var nemlig kamouflagen, der skulle bruges for at kunne hævde usandt, at strømmen var vendt i sommeren 2005]

At Jesper Termansen her gentager det som værende kendgerninger er det simple, men meget populære propaganda-trick.

Det er vist aldrig sket før, at hverken Danmarks Statistik, Justitsministeriet eller regeringens tænketanke ikke kan komme blot i nærheden af sandheden. Men sådan gik det, fordi befolkningens opgørelse forpurredes i 1991, som det i øvrigt er blevet bekræftet af vor førende demograf ved Københavns Universitet med 14 års forsinkelse. Intet befolkningsgrupperelateret kan undersøges forsvarligt længere. De komparative undersøgelser umuliggøres, det samme gør forskning der omhandler befolkningen og befolkningsgrupper (et eksempel).

Kriminalitetens ekstra grove fejlbeskrivelse skyldes primært en kriminologisk inspireret fejl/camouflagebeskrivelses-metode fra midten af 90-erne. Dengang var det Eva Smidth, der kørte propagandaræset som formand for Det Kriminalpræventive Råd. Beskrivemåden blev annammet af endog Justitsministeriets Forskningsenhed, der har samme kriminologiske virus via Britta Kyvsgaard. Helt frisk eksempel fra foråret 2007, bemærk, lige før den voldsomme stigning i voldskriminaliteten offentliggøres, jfr. første afsnit ovenfor:

Fra http://www.uriasposten.net/index.php?p=4173:
"Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termandsen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser..."

Fordi Kyvsgaard fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DRDet forholdt stik modsat i følge dansk politiforbundDET ER FANDME UHYGGELIGT!
Tilbage til de helt uantagelige kunst-korrektioner i Rigsstatistiker Jan Plovsings materialer i 2004 og genbruget af samme tre år senere til fortsat forvrængning af virkeligheden:Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge til at begå forbrydelser? Forbrydelserne er vel begået? Eller er det som med de 22 myrdede plejehjemsbeboere i København (Plejebo-sagen - her er ikke kommet informationer frem!) i midten af 90erne. Ingen havde tilsyneladende myrdet dem eller stjålet deres penge efter sagen med forsvarsadvokat Thomas Rørdam? Også kendt fra: sagen mod Blekingegadebanden. Det var også én, hvor 'ingen' myrdede de myrdede.

Ja, og som helt givet og aldeles usagt hver gang en god portion af fremmedkriminaliteten “er udført af danske for de fremmede”, der fik danskerpapirer. De fleste naturaliserede ikke-vestlige optælles som danskere/danske statsborgere, og det samme gør deres børn både blandt de kriminelle og i delbefolkningerne, der indeks- og procentudregnes i forhold til i Plovsing materialer. Det er ganske uholdbart, hvis ikke helt hen i vejret. At 'forvandlingsbrev' fra Folketingets Indfødsretsudvalg skulle ændre på adfærden tillader vi os at betvivle. Det kan let påvises, at andre negative karakteristika forstærkes i de efterfølgende generationer. Eller seks andre gode grunde til at optælle korrekt.

Sammenligninger mellem f.eks. et karakteristika hos gruppen ikke-vestlige med befolkningen under ét er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende andel af ikke-vestlige til stadighed så udvisker mere og mere af den forskel, der søges undersøgt. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt.

Den med social status bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte overtagelsen af landet sammen med danske hjælpere. Det har endog forlængst vist sig, at international terror ikke kan socialrelateres i andet syge 68er-hjerner.Den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere, kan vi ikke opfatte det som en simpel skandale, at end ikke landets justitsministerium kan præstere en korrekt opgørelse af kriminaliteten og dens fordeling på danskere og fremmede. Det kunne det før 1993. Derouten med totalitære overtoner er en ren trussel mod det danske folk

Sonia


Uddybende gennemgang af problemstillingen

Endnu en bekræftelse på at løgn ikke hænger sammen med virkeligheden, der er sand

Et JuleeventyrIf your heart is filled use your brain

onsdag, november 14, 2007

Det virkelighedsforskansede Christiansborg ignorerer virkeligheden

sne.gif

Velfærdskommissionen tegnede billedet tydeligt til offentligheden i november 2005. Året efter kom Rockwoolfonden til det samme resultat. Disse er regeringens tænketanke, men de talte for døve øre, når vi lytter til politikerne. Det er som om politikerne er kørt helt af sporet:

Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget, som de bidrager til samme i gennemsnit.

Sådan er udviklingen gået siden 1984, der var året efter vi fik den famøse udlændingelov af 1983, der blotlagde landet med adgang til frit ophold inden for grænsen, medens de fremmedes sager behandledes med anke på anke og med omvendt bevisbyrde samt jurisdiktionen udstrakt til jordkloden. Regeringen har fortsat absolut flertal sammen med støttepartiet; men intet er sket siden 2001 og intet kommer til at ske.

Da nu landets bedste hoveder allerede fra begyndelsen advarede om, hvad resultatet ville blive, kunne man forestille sig, at de nu trods alt ville komme til besindelse. Men nej, Liberalister og Internationalister er forblændet af deres respektive ideologier - rettere IDEOLOGIEN. Det er lige så ren en illusion at forestille sig besindelsen, som at forestille sig de værste ideologer skulle konvertere til realiteternes verden.

Landsforræderiet er så bastant, og situationen så bekvem for de værste, at udviklingen får lov at forløbe ad tankens vildveje og direkte mod danskernes totale udslettelse: Lykkelandets ligevægts-ligning: Ny-tilstrømningen af ikke-vestlige plus tilvæksten i øvrigt i antallet af andre ikke-vestlige via fødsler = antallet af naturalisations- eller forvandlingsbreve til samme kategori = antallet af flygtede etniske danskere. Supplerende pædagogisk tegning: http://danmark.wordpress.com/2006/05/30/71/

Efter "Lykkelandets ligevægts-real" sker udskiftningen af landets retmæssige borgere som planlagt, stille og roligt, ja, umærkeligt. Det koster selvfølgelig enorme summer og dyrekøbt efterfølgende stilstand, som nu både Rockwool Fonden og tidligere Velfærdskommissionen begge har beregnet er resultatet for at dække sig lidt ind, "men nu tænk på, hvor godt landet bliver, når befolkningen er helt udskiftet med ikke-vestlige - arbejdskraftens fri bevægelighed og plads til alle, haleluja!"

Der var selvfølgelig meget støj på signalerne undervejs, og virksomhederne fik ikke den arbejdskraft, de hævdede de savnede, for den sidder i den offentlige sektor og forbruger eller også er den udstødt af a-kasserne og end ikke værdig til en korrekt officiel optælling.

Danskerne duede ellers ikke til noget (og så var der det unævnelige med fagforeningstarifferne og organerne, der faktisk har ædt sig meget ind på endog ejerskabet), og så var der igen de offentlige embedsmænd, der styrede tilstrømningen sammen med frelserindustrien i Internationalen af nye fremmede klienter ind i landet, og som de offentlige behandlere skulle øve deres kunster på og leve af og begrunde deres virke med.Se, det er et rigtigt eventyr, og hvis de ikke er døde, så lever de endnu.Sonia


If your heart is filled use your brain

fredag, oktober 26, 2007

Jo længere de ansvarlige venter desto værre bliver deres smerter

Seneste udvikling:

Danmark på vrangen

Da den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere, kan vi ikke opfatte det som en simpel skandale, at landets justitsministerium ikke kan præstere en korrekt opgørelse af kriminalitetens fordeling på danskere og fremmede. Det er en ren trussel mod det danske folk, som man tilmed frækt beder danskerne om at tage stilling til ved Folketingsvalg:

Kilde er DR-TTV, nr. 122, den 15. maj 2007: Antallet af straffelovsforbrydelser i året første tre måneder af 2007 var 104.604, en stigning på 10.000. Volden er steget fra 3.716 til 4.600 tilfælde, en stigning 23,8 pct., når sammelignes med de første tre måneder af 2006.

Flere detaljer:

Det samlede antal overtrædelser af straffeloven steg fra 95.944 til 104.604 fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 (9,0 pct.)

Indbrud i villaer og lejligheder steg fra 7.400 til 9.500 i 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal 2006 (28,4 pct.)

Volden steg generelt fra 3.716 til 4.600 (23,8 pct.) jvf: http://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/

Heraf vold mod offentlig myndighed, som DR på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2007/05/14/103547.htm hævder steg særlig voldsomt: Fra 705 tilfælde til 873 (23,8 pct., altså samme stigningsprocent - endda en anelse mindre - som for voldskriminaliteten i almindelighed).

Vi ved naturligvis, at voldskriminaliteten mod offentlig myndighed vejer tungere i den officielle vægtskål, men tallene taler desværre for sig selv. Vi andre kan så håbe på, at de tungtvejende grunde til at bekæmpe/forhindre volden, måske standse tilgangen af kriminelle indvandrere og udvise de kriminelle, kunne være noget til overvejelse.

Sædelighedsforbrydelser, i alt, f.eks. : Steg fra 557 til 647 (16,2 pct.)

Ejendomsforbrydelser, ialt f.eks.: Steg fra 89.026 til 97.798 (9,9 pct.)

Justitsministeriet styres af kriminologer

Justitsministeriet udarbejdede en officiel opgørelse af kriminaliteten fordelt på danske og individer med udenlandsk oprindelse og offentliggjorde den 10. august 2005. Opgørelsen medtager kun første generation af efterkommere af indvandrere. Dette gælder når vi ser på antallet af kriminelle gerninger; senere generationers kriminelle gerninger tilregnes således danskerne.

Men endnu være er det, at befolkningsgrundlaget kun indeholder cirka halvdelen af gruppen med udenlandsk oprindelse. Herved bliver indvandrernes overkriminalitet stærkt overvurderet. Sagt meget enkelt: Hvis her kun er få indvandrere, så syner kriminalitetens udbredelse meget større i forhold til indvandrergruppens samlede størrelse. Og kriminalitetens udbredelse er altså kortlagt af rigspolitiets indberetninger fra politikredsene.

At kriminelle gerninger udført af senere generationer tilregnes danskerne trækker lidt i den anden retning. Derfor kan Justitsministeriets opgørelse af sigtelser for 2004 desværre ikke bruges. Det hele skyldes grundlæggende, at registreringen af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, som hele opgørelsen bygger på, ikke begrebsmæssigt er dækkende og entydig.

Indvandrerne har ikke en overkriminalitet på 5 gange, som opgørelsen angiveligt skulle vise, men nærmere 2-4 gange afhængig af, hvilke overtrædelser af Straffeloven, der ses på. Det er rigtigt at overkriminaliteten er størst ved de forbrydelser, der giver den største straf.

Heri overestimeredes kriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere ganske betydeligt, fordi befolkningsgrundlagene, der arbejdedes udfra var groft mangelfulde: http://www.lilliput-information.com/sandfrem.html

Sådan er det.

Kilde:
Justitsministeriets Forskningsenhed: Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland:
http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956

Vi ser således de tragikomiske konsekvenser af de officielle opgørelser via oplysninger f.eks. på TV2-teksttv den 13/10 2005:

I Ringkøbing Politikreds sigtedes 46 danskere, men 800 indvandrere ud ad 1000 individer i befolkningen. Det er en overkriminalitet på 17,4 gange. I Assens sigtedes 41 danskere og 400 indvandrere ud af 1000 individer i befolkningen. Det giver en overkriminalitet på 10. Det skal understreges at overkriminaliteten i det alt væsentlige stammer fra efterkommere af indvandrere. I 2004 var overrepræsentation for unge indvandrere under 18 år i København blandt de kriminelle 11,7 gange, jvf. http://www.lilliput-information.com/domv.html .

Alligevel hævdedes det i oplysningen fra TV2, at overkriminaliteten udregnes til i alt 5 gange på landsplan. Såfremt dette skulle være sandt - Justitsministeriets offentliggjorte opgørelse nævner det ikke specifikt i ledsageteksten - er der ganske givet manipuleret med en del af opgørelsen, som muligvis ikke er offentliggjort. Man har flere gange hævdet, at der skulle korrigeres for aldersfordelingen blandt indvandrerne og efterkommerne i forhold til aldersfordelingen for danskerne, selvom vi ikke har haft mulighed for at blande os her heller.

Ser vi bort fra disse hypoteser, vi må i hvert fald spørge: Er overkriminaliteten virkelig så høj blandt indvandrere, især efterkommere, og kan overkriminaliteten være mere end 3 gange større i Ringkøbing Amt samt 2 gange større i Assens end overkriminaliteten i landet som helhed.

Vi havde faktisk gode grunde til at antage, at det forholdt noget nær modsat; at overkriminaliteten var tydeligt størst i de store byer.

Det er det rene vrøvl, og det bliver ikke rettet med den opgørelsesform, der lægges op til.


Vi kunne også få den mistanke, at man for at nå til de 5 gange i overkriminalitet, har måttet medgive, at der faktisk er mange flere indvandrere her i landet, end vi indtil nu har fået opgjort via et defekt opgørelsessystem og oplyst i medierne. Et mere korrekt opgørelsessystem kan studeres på: http://www.lilliput-information.com/atda.html

At indvandrer-kriminaliteten bliver stadigt grovere vidste vi længe forinden:

http://danmark.wordpress.com/2006/11/17/indvandrerkriminaliteten-udvikler-sig-mod-grovere-former/

“if your heart is filled use your brain”

http://danmark.wordpress.com/2007/10/25/en-trussel-mod-det-danske-folk/Udviklingen over et længere åremål:

Snart ikke en dag uden mord, knivstikkerier, hvis mening er tydelig. Overfald på Politiet og stenkast mod og ildpåsættelser af dets biler, det samme med andre udrykningskøretøjer. Det er noget helt nyt i Danmark med dette adfærdsmønster.

Indtil nu No-Go-zoner i Gellerup, Nørrebrokvarterer og Vollsmose

Tag det værste:


I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.

Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, der har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 (den samlede fertilitet er nu 1,75, hvor der kræves 2,1 barn for at holde en stabil befolkning). I 2oo5 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over en 20 årsperiode, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10.

Velfærdskommissionen konstaterede i november 2005 (refereret i Børsen den 1. december 2005), at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er mere end 3 gange så hyppigt ved de offentlige kasser efter kontanter og velfærdsydelser i forhold til deres andel.

De der på denne baggrund ønsker at mangedoble indvandringen, truer i sandhed den danske nation og vore børn og børnebørn med udslettelse. Det skal siges lige ud. Uden en landsødelæggende diktatorisk elite skulle danskerne gerne føde nogle flere børn. Fødselsproblemet er i øvrigt størst, hvor folk har/eller lige har haft det værst, eks-DDR, Polen, Ungarn. Men i en kortere periode kunne det blive vanskeligt også at holde en metastase-agtig, skattehungrende elite i gang til toplønninger i den offentlige sektor.

Der er elitens eneste problem.

Der er sandsynligvis langt flere end 200.000 muhammedanere i Danmark, jfr. Clement’s 12 løgnagtige gentagelser i sit idiot-inteview på DRTV den 11. november 2006. I intet vestligt land må religiøst tilhørsforhold nemlig registreres - derfor bruger Clement en sådan uimodsigelig løgn. Der er snarere 500.000 fra muhammedansk dominerede områder i Danmark, og 720.000-750.000 i alt fra ikke-vestlige lande, når de naturaliserede og deres børn medregnes ud af et samlet antal individer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar 2006 på 5.427.459: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html, opgørelserne korrigeres for 25 års periode.

Den står i øvrigt på manddrab, hvis en muhammedaner skifter religion, så de naturaliserede og deres børn skal vist medregnes.

http://danmark.wordpress.com/2006/11/12/skal-vi-have-flere-mord-mere-knivstikkeri-og-flere-ildspaas%c3%a6ttelser/Angreb på nærmeste hold:

Venstreorienterede anti-racister står bag drabsforsøg på medlemmer af Stop islamiseringen af Danmark i forbindelse med forberedelserne til en demonstration sidste weekend, og omstændighederne omkring denne forbrydelse er de følgende, således som de er skildret af deltagerne selv: »Anders Gravers og to andre SIAD medlemmer kører i en varevogn med plads til 3 og følger efter sikkerhedsbilen foran hvor der er 3 personer, deriblandt et ældre SIAD medlem. Vi når hen til en parkeringskælder og følger efter bilen ned. Der er meget lavt i nedkørslen så vi kører forsigtigt da vi ikke er sikre på om bilens tag vil støde på. Vejen ned i kælderen er opdelt med metalstolper i midten. Da vi endelig kommer ned bliver vi dirigeret langs med stolperne og helt frem til en betonpille. 2 - 5 sekunder efter lyder et brag og forruden bliver forsøgt smadret med en jernstang af to autonom-udseende personer ovre ved passagersiden. Herefter bliver begge sideruder smadret af yderligere 4 maskerede personer, 2 på hver side og der bliver råbt “træk ham ud, træk ham ud!!. Der bliver nu kylet en fyldt sodavandsflaske (viser det sig senere) ind gennem højre vindue som rammer kvinden i midten af bilen i baghovedet. Samtidig bliver der hamret løs med jernstænger på Anders Gravers i førersædet og et SIAD medlem på passagersædet længst til højre. De to værger sig så godt de kan, men bliver tildelt adskillige slag. Det lykkes Anders Gravers at læne sig over mod midten og sparke en af de maskerede i hovedet da han læner sig ind for at låse døren op indefra. Det giver Anders chancen for at springe ud med sin ildslukker i hånden og knalde den første han ser et slag på hans venstre arm.

Her bliver der foruden slag med jernstænger også stukket med kniv, viser det sig senere, for der er et tydeligt stikmærke i Anders Gravers’ skjorte. Det der redder ham er hans stiksikre vest hvor der er et tydeligt snit i de yderste stoflag. Havde han ikke haft den på havde kniven ramt ind i lever og tarmregion hvilket havde været fatalt. Anders bevæger sig derefter rundt om bilen fordi han hører skrig og ser et SIAD medlem ligge på jorden med 4-5 maskerede personer over sig som hamrer løs på hans hoved med jernstænger. I det samme bliver der råbt: Løb, Løb!! Og alle maskerede personer forsvinder op ad nedkørslen til kælderen som dug for solen. Og i det samme ruller jerngitteret ned, mærkværdigvis nok, da det er indstillet til at gå op og ned efter 30 sekunder. Et afsluttet telefonopkald i bilen på vej ned i kælderen og et påbegyndt mobilopkald lige efter overfaldet afslører at episoden har taget rundt regnet 5 min. Et ældre medlem af SIAD ligger livløs på kældergulvet og får sig rejst op. Blodet strømmer ud af hovedet på hende. Hun sad i sikkerhedsbilen da overfaldet på varevognen begyndte og løber ud af bilen da der bliver råbt UD UD! af føreren af bilen. Føreren kører derefter væk med bilen.

Kvinden løber i en vilkårlig retning og bliver indhentet af to autonome som hamrer en jernstang i hovedet af hende. Hun falder ned og bliver liggende helt stille og fornemmer at de står stille et øjeblik over hende for at være sikre på at hun er færdig. Derefter løber de væk, formodentlig hen til SIAD medlemmet på gulvet hvor de formentligt deltager i at slå løs på ham. Her bliver der også stukket med kniv da det senere viser sig et snit i medlemmets jakke. Heldigvis havde han også sikkerhedsvest på. Under overfaldet bliver der forsøgt ringet til politiet af kvinden i midten af varevognen. Opkaldstonen lyder i lang tid, så bliver den taget og efter der er afgivet besked bliver der henvist til politiet. Da politiet tager telefonen kan de ikke høre noget fordi signalet er dårligt p.gr.a at vi befinder os så langt nede i en kælder. En vicevært kommer til stede efter overfaldet og får alarmeret politi og ambulancer. Det mandlige SIAD medlem er slemt tilredt og er ved at miste bevidstheden, men kommer ned at ligge og bliver behandlet som den første af falckfolkene. Alle er udskrevet igen.«

Ja, de såkaldte anti-racister er svinske forbrydere, og hvis Stop islamiseringen af Danmark vil bevare sin troværdighed, så må organisationen også opspore de anti-racistiske voldsforbrydere, for man skal aldrig gå med til, at anti-racisterne det ene øjeblik kan optræde voldeligt mod de danske patrioter og i næste øjeblik bare gå hjem til sig selv og være fredhellige. Det må ikke ske, og det er således på høje tid, at Stop islamiseringen af Danmark seriøst beskæftiger sig med sikkerhedsspørgsmålet. Organisationen må nu hurtigst muligt oprette en selvforsvarsgruppe af yngre mennesker, der kan forsvare organisationen mod de anti-racistiske voldsmænd, for enhver tanke om eksistensen af en demokratisk retsorden i Danmark må efter disse voldsomme begivenheder være opgivet. Man må simpelthen kunne slå fra sig, hvis man vil kunne udøve sine politiske rettigheder i dette rådne samfund, det er en kendsgerning.

----------------------------

Det allernemmeste og det mest givtige er fortsat at pådrage sig et ansvar for denne udvikling, direkte eller indirekte. De nuværende ansvarlige og de kommende ansvarlige kan lige så sikkert som Amen i kirken regne med at komme til at mærke desto større smerte, jo længere de venter med at vende kareten.

Sådan er det!If your heart is filled use your brain

torsdag, juli 12, 2007

Straffeloven skal suppleres

Nugældende danske straffelovsbestemmelser

skal suppleres

Modtaget fra gruppe i modstandskampen:

Straffelovens §98: Den der foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den dansk stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil livstid.
Som bistand til fjenden (hvor strafferammen er 16 år ) anses således bl.a. følgende forhold: Straffelovens §102, stk. 4:
Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, statistisk informationstjeneste, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

—————————————————–

Disse straffelovsbestemmelser blev suppleret i forslag til ændring af straffeloven, fremsat uden for Folketinget under indtryk af de sidste 20 år masseindvandring, der tydeligt bygger på et forræderi mod den danske nation og det danske folk.

Landsforræderi - også i Norge:
http://danmark.wordpress.com/2006/07/08/landsforraederi-ogsa-i-norge/

Fri indvandring bestemt af EU:
http://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/

Afvæbning af alle danske officerer:
http://danmark.wordpress.com/2006/07/15/at-tage-danmark-ved-et-kup/

Det danske samfund nedbrydes systematisk:
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/09/danmark-nedbrydes-systematisk.html

Landsforræderi - uden for enhver tvivl:
http://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/


If your heart is filled use your brain

onsdag, februar 21, 2007

Landsforraederi - uden for enhver tvivl

Landsforræderi -

uden for enhver tvivl

Vendsyssel Tidende 19-1-1975 (Obs! Obs!):

En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand 1). Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”
Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000 (Bemærk: i 1975!), der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.
Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning al-drig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk min-dretal af historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så over-går der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal skal strides om hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

Fodnote: 1): Pastor Johan Nielsen, Færøerne

Slut på artiklenIf your heart is filled use your brain